Μιχάλης Καλοχριστιανάκης


Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ελλάδα
η ουδετερότητα του διαδικτύου αποτελεί βασικό θεσμό της ψηφιακής ελευθερίας και άρα της ελευθερίας υπηρεσίες που λαμβάνουμε χωρίς άμεση χρηματική πληρωμή: Google
  • search (με λίγες διαφημίσεις)
  • email (χωρίς διαφημίσεις)
  • maps
  • youtube
  • docs
  • android
  • tensorflow (AI)


δεν είναι απορίας άξιο ότι τα γεγονότα συχνά δεν αρκούν για να πείσουν;
© museum of Medicine, UOC

#nomykonos;

καλώς ήλθατε !April, 2004